Luften i Shanghai har drastiskt försämrats efter Expot. Faktum är att redan dagen efter avslutningsceremonin mångdubblades partikelhalterna. Orsaken är att hus- och vägbyggen påbörjades igen efter mer än ett halvårs byggstopp, samt att närliggande fabriker åter startade produktionen. Debatten som pågår i Sverige om dubbdäckens vara eller icke vara och nivåerna på Hornsgatan (som har Stockholms sämsta luft) känns bleka i ett internationellt perspektiv.

Hur som helst, det finns alltid dom som har det värre. I veckan besökte jag kunder i Zhengzhou (Henan provinsen). Där ligger smoggen som ett lock över staden och hur mycket solen än försöker tränga igenom så lyckas den inte. Hela staden är grå och solkig. Taxichauffören berättade att det alltid ser ut så här och att han inte kan minnas när de såg himlen senast. Tänk er det. Hemsk tanke.

Tung industri i kombination med kraftigt kol-användande är uppenbarligen ingen lyckad kombination. Här utsikten från mitt hotellrum.
2010-01-21 Zhengzhou

Vilken tur för oss att vi bor i Shanghai.