Vi har nu förstått varför kineser bakom ratten inte respekterar gående på övergångsställen. Det är de som går som ska vara snälla…20070427snallakineser.jpg