Infrastrukturprojekten i Kina är stora, mäktiga och enkelt uttryckt imponerande. Men, tyvärr så lyckas projekten sällan med den sista “touchen”.

Till exempel skyltningen i den nya tågstationen i Hongqiao har många felaktiga engelska översättningar och är ibland inte ens möjliga att tyda. 人工售票 (réngōng shòupiào) är översatt till Artificial Tickets men har egentligen innebörden Biljettkassa (med personlig service).

Samma fenomen gäller högtalarutropen som, förutom att konstant avlösa varandra dessutom skränar på smärtsamt hög volym, ofta innehåller grammatiska fel. Det hade ju varit så enkelt att få till en sån här sak rätt från början. Varför tar man inte hjälp utifrån för översättningar och manus (t.ex. från en utbytesstudent eller någon ABC)? Är det stolthet? Snålhet? Omedvetenhet?

Mindre uppenbara, men ändå irriterande fel är ventilationen. Utblåsen sitter ofta helt fel och sprutar varm/kall luft rakt i ansiktet när man köar eller väntar på tåg. Ventilation ska bara finnas. Inte kännas.

Kom igen Kina, om ni har ambitionerna att blir världsledande får ni jobba mer med detaljerna.