Har inte jag sett den här loggan tidigare?
2008-04-25-starbest.jpg

Ja, just det. Nu minns jag.
2008-04-27-starbest.jpg

Här är allt lugnt annars. Jordbävningen är fortfarande största samtalsämnet och insamlingar till offrena pågår överallt. Givetvis har vi också bidragit. Har ännu inga speciella planer till helgen vilket är skönt.