…när toalettsits-muffar-försäljarna kommit fram på stadens gator.