Som nämnt tidigare är luftfuktigheten här hög i allmänhet, men i skoskåpen i hallen i synnerhet. Även när jag inte använder mina skor verkar fotsvampen trivas.