Att se fönsterputsare sitta på en planka högt upp i luften tillhör en del av vardagen i Shanghai och inget häpnadsväckande i sig (förutom att det pirrar i magen vid bara tanken av att sitta där själv). I området där vi bor håller de just nu på att renovera fasaden, vilket hade varit en helt vanlig syn…

om inte de fyra arbetarna hade fäst repen i räcket som omgärdar terrassen.

Jag undrar om
a) räcket är dimensionerat för denna belastning.
b) deras chef har sagt åt dom att de ska fästa repen i räcket, eller
c) de har tagit eget initiativ och fäst repen i räcket.